DIN DATA, VÅRA TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR - EXCEPTIONELL SUCCÉ

Organisatoriska data är en konst att hantera på rätt sätt. När data kombineras med en perfekt matchande lösning löser det dina affärsbehov & du kan få ut full kundnytta och maximal effekt…

Affär

Från ett stort antal projekt kommer våra BI experter vara en röst för dina affärs- och domänexperter i hur olika funktioner och olika processer ser ut på affärssidan. De kommer att se bortom ett affärsområde, och förstå hur olika delar av verksamheten passar ihop. Men de förstår också mycket väl hur tekniken driver affärsvärde och hur det i sin tur aktiveras genom solid dataarkitektur. De är redan involverade i flera olika branscher, från telekom, finans-, bank-, till Healthcare & iGaming. Du kan välja en nyckelfärdig lösning, eller arbeta tillsammans med oss och få en skräddarsydd och anpassad metod som passar dig och ditt företag.

Teknik

Våra tekniker arbetar med databaser, rapportering och analys, integrering och gränssnitt mellan de olika komponenterna. De är duktiga och fokuserade på olika plattformar, oavsett om det är hårdvara eller mjukvara. De är specialister på olika funktionella områden när det gäller IT-världen, såsom migration, prestanda, test och kvalitetssäkring, felsökning, driftsättning och support. De är experter på ett brett spektrum av tekniker, Teradata, Oracle, Microsoft, Informatica, Datameer, QlikView, olika Hadoop distributioner.
Vi utgår från din nuvarande situation och dina framtidsplaner. Tillsammans föreslår vi en teknik som passar precis ditt behov.

Data Governance

Vårt fokus ligger på Master Data Management MDM och datastandardisering, dataförvaltarskap. Vi ser till att affärsregler, integritet och säkerhet efterlevs. Vi hjälper dig att utveckla en omfattande uppsättning regler om dina uppgifter samt ser till att mekanismer och bestämmelser efterlevs.

Kontakta oss. Vi har mycket att erbjuda för att göra ditt företag mer intelligent, effektivt & framgångsrikT.